Инструкции за апликация

Преди апликацията на PVC фолио е препоръчително да спазите изброените по-долу изисквания и/или да се консултирате със специалист.
Телефон за консултация: 0885 951494

1. Минимални изисквания за апликиране

1.1. Температура

Минимална температура на средата: 15º-16ºC.
Някои фолиа могат да се лепят и при по-ниски температури (вижте техническите данни от производителя).
Всяка температура под 10ºC се счита за критична.

1.2. Изисквания към повърхността, върху която ще се лепи фолиото:

2. Подготовка на повърхността за лепене:

3. Критични апликации

3.1. Лепене върху основи от поликарбонат (PC).
Между лепилото и поликарбоната протича химична реакция, в следствие на която се отделя газ.
Образуват се балончета, които нарушават адхезивната цялост и фолиото се отлепва.3.2. Лепене върху механични връзки, при които са използвани нитове, болтове и т.н.
При мономерните и полимерните фолиа, потенциалните дефекти са загуба на адхезивна цялост,
напукване и нацепване в областта на нита. За такъв тип апликации се препоръчват каст фолиа и четки за нитове.

3.3. Лепене върху кривини.
При 2D кривините, ъгълът под който се апликира фолиото, трябва да бъде над 45º, а дълбочината на кривината под 4,5см.
Виж илюстрацията по-долу:

 

lepenka.net
e-shop ЛЕПЕНКА.бг © 2021