Menu
Your Cart

Политика за защита на личните данни 2

  

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Виинструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

 Чл. 14. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Право на жалба

Чл. 18. В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на Европейския съюз (ЕС).

(1) Вие имате право да се свържете с нас за изясняване на въпрос, свързан с нарушаване на приложимата нормативна уредба. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Ако имате каквито и да било въпроси относно защитата на Вашите данни или упражняването на правата Ви, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 19. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Нарушение на сигурността на данните възниква, когато личните данни, за които „ЛЕПЕНКА“ ЕООД отговоря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или по друг начин се обработват.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, ще уведомим за нарушението Комисията за защита на личните данни не по-късно от 72 часа след като разберем за него https://www.cpdp.bg/:

Комисията за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

електронна поща: kzld@cpdp.bg

(3) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Мерки, които се прилагат за опазване на сигурността на личните Ви данни

Чл. 20. (1) Защитата на данните на хартиено копие, както и на електронен носител от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поредица от вътрешно регулирани технически и организационни мерки. 

(2) Трансфер на лични данни: Администраторът не осъществява трансфер и няма да осъществяваме трансфер на лични данни в страни, извън Европейския съюз.

(3) Технически средства:

 • Софтуерна платформа: www.lepenka.bg ползва Open Cart 1.5.6.4 софтуерна платформа – mродукт, доказал своята функционалност и надеждност в практиката, има официална техническа поддръжка на територията на България, както и интеграция с множество известни разплащателни системи използващи съвременни криптиращи технологии за осигуряване на сигурност на разплащанията.
 • SSL криптиране: Въпреки, че електронният магазин на фирмата - www.lepenka.bg е базиран на комерсиална софтуерна платформа (Open Cart), доказала своята функционалност и надеждност, професионален хостинг доставчик (СуперХостинг.БГ ООД) и сигурни системи за електронно разплащане,  администраторът е направил допълнителна инвестиция в SSL сертификат, за да осигури по-висока сигурност за своите клиенти и посетители на сайта. Инсталацията на SSL (Secure Sockets Layer) сертификат на страницата позволява на всеки посетител на сайта да идентифицира страницата и юридическото лице, компанията оперираща с нея. Освен сигурната идентификация, SSL сертификата осигурява сигурна, криптирана връзка между браузера на клиента и сървъра при попълване и изпращане на лични данни, електронни разплащания и друга чувствителна информация.
 • Администраторът ползва външен, професионален доставчик на хостинг услуги – СуперХостинг.БГ ООД е българска компания, доказала своя професионализъм по отношение на доставка на хостинг услуги, която осигурява високо ниво на сигурност и професионална техническа поддръжка.
 • Администраторът приема начини на електронно разплащане чрез доказани български и международни оператори на електронни разплащателни системи, използващи съвременни методи и технологии за криптиране на информацията и осигуряване сигурност на разплащанията, като и технически съпорт на територията на страната.      

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 21. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Обработващ лични данни 

„ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД

„СПИДИ“ АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

PayPal, ePay

„СТЕВА - Ес“ ЕООД

Цел на обработването на лични данни

за доставка на стокити, които сте поръчали

 

за обслужване на плащанията

 

за счетоводна цел

(2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 22. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 23. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/ 915 3 518, www.cpdp.bg

Чл. 24. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт.

Тази Политика за защита на личните данни е валидна, считано от 25.05.2017 г.

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име: ..............................................................................................................................................................................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин: ................................................................................................................................................................................

Данни за обратна връзка (e-mail): ..............................................................................................................................................................................

 

ДО

"ЛЕПЕНКА" ЕООД

ЕИК: 203029863

Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Телефон: 0887 643 595

E-mail: office@lepenka.bg

Уебсайт: www.lepenka.bg

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име: ...............................................................................................................................................................................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин: ...............................................................................................................................................................................

Данни за обратна връзка (e-mail): ................................................................................................................................................................................

 

ДО

"ЛЕПЕНКА" ЕООД

ЕИК: 203029863

Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Телефон: 0887 643 595

E-mail: office@lepenka.bg

Уебсайт: www.lepenka.bg

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 3

 

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име: ................................................................................................................................................................................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин: ...............................................................................................................................................................................

Данни за обратна връзка (e-mail): ...............................................................................................................................................................................

 

ДО

"ЛЕПЕНКА" ЕООД

ЕИК: 203029863

Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Телефон: 0887 643 595

E-mail: office@lepenka.bg

Уебсайт: www.lepenka.bg

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: ................................................................................................................................................................................

Администратор – приемащ данните: ......................................................................................................................................

 

Наименование: ..............................................................................................................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): ........................................................................................

E-mail: .............................................

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име: ................................................................................................................................................................................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин: ...............................................................................................................................................................................

Данни за обратна връзка (e-mail): ................................................................................................................................................................................

ДО

"ЛЕПЕНКА" ЕООД

ЕИК: 203029863

Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. А

Телефон: 0887 643 595

E-mail: office@lepenka.bg

Уебсайт: www.lepenka.bg

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

...................................................................................................................................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

...................................................................................................................................................................

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg